Spotkania mobilizujące

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Uczestnicy projektu będą mogli również liczyć na wsparcie motywujące w postaci:

• pięciu spotkań mobilizujących (śr. co miesiąc) tzw. coachingowych prowadzonych w grupach 9-osobowych (uczestnicy jednej grupy szkoleniowej). Pierwszym będzie spotkanie integracyjne przed rozpoczęciem szkoleń dla grupy. Kolejne skupiać się będą na zmianach zachodzących w życiu uczestników dzięki uczestnictwu w projekcie, będą miały na celu przezwyciężanie trudności, spojrzenie z innej perspektywy na życie swoje i innych, nawiązanie ściślejszych relacji między uczestnikami projektu. Przewiduje się 5 pięciogodzinnych spotkań.

• dodatkowym elementem spotkań mobilizujących będzie warsztat autoprezentacji z elementami wizażu. Na warsztatach uczestnicy zdobędą umiejętności praktyczne, dowiedzą się m.in. jak zaprezentować swoje atuty czy jak odpowiednio dobrać ubiór, by np. zaprezentować się jak najlepiej na rozmowie kwalifikacyjnej. Przewiduje się jedno, ośmiogodzinne spotkanie, które odbywać się będzie po 2 spotkaniu coachingowym.

• Spotkania indywidualne z coachem – z tej formy wsparcia korzystać będą osoby, które uzyskały zalecenie poszerzenia wsparcia mobilizującego zawartego w ścieżce reintegracji.