Nowe nominacje do Warszawskiej Rady Seniorów

W ubiegłym tygodniu, odbyło się uroczyste spotkanie Warszawskiej Rady Seniorów, w którym udział wzięła Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. 

W tym dniu swoją kadencję w Radzie, po 3 latach współpracy, zakończyli:

 • Anna Nehrebecka-Byczewska /Prezydium Rady, Przewodnicząca/ przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
 • Michał Szymborski /Prezydium Rady, Z-ca Przewodniczącej/ przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
 • Zdzisław Czerwiński - /Prezydium Rady, Z-ca Przewodniczacej/ Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
 • Ewa Kozdroń /Członek Rady/ przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy
 • Maria Lehman /Członek Rady/ przedstawicielka Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
 • Maria Godlewska /Członek Rady/ przedstawicielka Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Stanisław Trzmiel /Członek Rady/ przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Jak powiedziała Prezydent Hanna Gronkiewicz – Waltz to zespół, który kładł fundamenty pod obywatelską aktywność senioralną od pierwszych dni powołania Rady. Podkreślono również, iż były to działania pionierskie wymagające tak zaangażowania, jak i odwagi.

Pani Prezydent, dziękując odchodzącym członkom Rady, wręczyła 7 nominacji na następną kadencję. Do Warszawskiej Rady Seniorów dołączyli:

 • Ewa Łuczyńska - Przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
 • Małgorzata Żuber-Zielicz - Przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
 • Grażyna Kucharska - Przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
 • Wojciech Kałkusiński - Przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
 • Maria Godlewska - Przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Stanisław Trzmiel - Przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • Janusz Kostynowicz - Przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy

Podczas spotkania ukonstytuowało się Prezydium Rady Seniorów w składzie: przewodniczący Pan Marek Bryłowski, wiceprzewodniczący Wojciech Kałkusiński oraz Edward Stegienka. Funkcję sekretarza Rady pełni bez zmian Pani Joanna Celińska.