Radni

Przedstawiciele dzielnicowych Rad Seniorów

Jolanta Kroner - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo
Andrzej Toma - przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Białołęka
Teresa Renata Banasiak - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Bielany
Marek Ryszard Bryłowski - przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów
Edward Stegienka - przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Ochota
Jerzy Mądry - przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Praga Południe
Maria Pokój - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ
Longinus Kawka- przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów
Joanna Celińska - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Targówek
Barbara Banaszek - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Ursus
Anna Polarczyk - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów 
Stanisław Walenta - przedstawiciel  Rady Seniorów Dzielnicy Wawer
Helena Kaźmierczak - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Wesoła
Elżbieta Wiśniewska - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów
Teresa Wójcik - Wyrzykowska - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Wola
Elżbieta Błaszczak - przedstawicielka Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz  

Przedstawiciele Prezydenta, Rady m.st. Warszawy, Komisji Dialogu Społecznego

Janusz Kostynowicz - przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy
Małgorzata Żuber-Zielicz - przedstawicielka Rady m.st. Warszawy
Ewa Łuczyńska - przedstawicielka Rady m.st. Warszawy
Grażyna Kucharska - przedstawicielka Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
Wojciech Kałkusiński - przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
Maria Godlewska - przedstawicielka Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Stanisław Trzmiel - przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku